กลับไปหน้ารวมสินค้า

Pomotion : เครื่องหมาย ครบชุด - ชั้นเอก (กระทรวงศึกษาธิการ - เสมา)

หมวดหมู่ รายการสินค้าทั้งหมด จากร้าน สูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ - Store Wishlist0

อินทรธนู มีระดับขั้น ดังต่อไปนี้

ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป
ระดับปฎิบัติงาน >> C 1-4 เดิม
ระดับชำนาญงาน >> C 5-6 เดิม
ระดับอาวุโส >> C 7-8 เดิม
ระดับทักษะพิเศษ >> C 9 เดิม

ประเภทตำแหน่ง วิชาการ
ระดับปฎิบัติการ >> C 3-5 เดิม
ระดับชำนาญการ >> C 6-7 เดิม
ระดับชำนาญการพิเศษ >> C 8 เดิม
ระดับเชี่ยวชาญ >> C 9 เดิม
ระดับทรงคุณวุฒิ >> C 10-11 เดิม

ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ
ระดับต้น >> C 8 เดิม
ระดับสูง >> C 9 เดิม

ประเภทตำแหน่ง บริหาร
ระดับต้น >> C 9 เดิม
ระดับสูง >> C 10-11 เดิม

ดูรายละเอียดเต็ม คลิกที่นี่

แพรแถบย่อ เครื่องราช มีระดับขั้น ดังต่อไปนี้

แพรว่าง (ไม่ได้รับเครื่องราช) ข้าราชการบรรจุใหม่ ครูผู้ช่วย
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จ.ม.-บ.ช. (ระดับ C-3)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จ.ช.-จ.ม. (ระดับ C-4)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ต.ม.-จ.ช. (ระดับ C-5)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ต.ช.-ต.ม. (ระดับ C-6)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ท.ม.-ต.ช. (ระดับ C-7)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ท.ช.-ต.ม. (ระดับ C-8)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น . .-ท.ช. (ระดับ C-9)

 ได้แต้ม
หญิง- เครื่องราช - ยังไม่ได้เครื่องราช (แพรว่าง) -
ชาย - เครื่องราช - ยังไม่ได้เครื่องราช (แพรว่าง) -
หญิง - เครื่องราช - จม.บช (C3) -
ชาย - เครื่องราช - จม.บช (C3) -
หญิง - เครื่องราช - จช.จม (C4) -
ชาย - เครื่องราช - จช.จม (C4) -
หญิง - เครื่องราช - ตม.จช (C5) -
ชาย - เครื่องราช - ตม.จช (C5) -
หญิง - เครื่องราช - ตช.ตม (C6) -
ชาย - เครื่องราช - ตช.ตม (C6) -

ความคิดเห็นของลูกค้า (3 คน)

3
0
0
15 ธันวาคม 2560 15:33

7 กันยายน 2560 13:46

23 กรกฎาคม 2560 22:24

รายละเอียดสินค้า

Pomotion : เครื่องหมาย ครบชุด - ชั้นเอก (กระทรวงศึกษาธิการ - เสมา)

฿ 1,250  ฿ 1,099
-12.08%