บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 26/03/2563

ประวัติชุดเครื่องแบบปกติขาว หรือ ชุดราชประแตนชุดราชประแตน เริ่มใช้ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชการที่ 5) เมื่อปีพ.ศ. 2515 ภายหลังเมื่อท่านเสด็จพระราช่ดำเนินเสด็จประพาสชวาและสิงค...

ทำไมชุดข้าราชการไทยต้องชุดสีกากีคำว่า สีกากี (Khaki) เป็นสีน้าตาลปนเหลือง หรือสีสนิมเหล็ก คำว่ากากีเป็นคำที่มาจากภาษาฮินดีอูรดู ซึ่งความหมายว่า สีของดิน ซึ่งใช้เป็นสีเครื่องแบบรวมถึงชุดอำพรา...