Pomotion : เครื่องหมาย ครบชุด - ชั้นพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย - สิงห์)

Wishlist: (0)

อินทรธนู มีระดับขั้น ดังต่อไปนี้

ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป
ระดับปฎิบัติงาน >> C 1-4 เดิม
ระดับชำนาญงาน >> C 5-6 เดิม
ระดับอาวุโส >> C 7-8 เดิม
ระดับทักษะพิเศษ >> C 9 เดิม

ประเภทตำแหน่ง วิชาการ
ระดับปฎิบัติการ >> C 3-5 เดิม
ระดับชำนาญการ >> C 6-7 เดิม
ระดับชำนาญการพิเศษ >> C 8 เดิม
ระดับเชี่ยวชาญ >> C 9 เดิม
ระดับทรงคุณวุฒิ >> C 10-11 เดิม

ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ
ระดับต้น >> C 8 เดิม
ระดับสูง >> C 9 เดิม

ประเภทตำแหน่ง บริหาร
ระดับต้น >> C 9 เดิม
ระดับสูง >> C 10-11 เดิม

ดูรายละเอียดเต็ม คลิกที่นี่

แพรแถบย่อ เครื่องราช มีระดับขั้น ดังต่อไปนี้

แพรว่าง (ไม่ได้รับเครื่องราช) ข้าราชการบรรจุใหม่ ครูผู้ช่วย
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จ.ม.-บ.ช. (ระดับ C-3)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จ.ช.-จ.ม. (ระดับ C-4)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ต.ม.-จ.ช. (ระดับ C-5)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ต.ช.-ต.ม. (ระดับ C-6)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ท.ม.-ต.ช. (ระดับ C-7)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ท.ช.-ต.ม. (ระดับ C-8)
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น . .-ท.ช. (ระดับ C-9)

ได้แต้ม
หญิง - เครื่องราช - ตช.ตม (C6) -
ชาย - เครื่องราช - ตช.ตม (C6) -
หญิง - เครื่องราช - ทม.ตช (C7) -
ชาย - เครื่องราช - ทม.ตช (C7) -
หญิง - เครื่องราช - ทช.ทม (C8) -
ชาย - เครื่องราช - ทช.ทม (C8) -

ความเห็นของลูกค้า (2 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    2
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2017-02-01 16:52:59

-
2016-11-05 10:29:10

ดูความคิดเห็นทั้งหมด
฿ 1,250.00 ฿ 1,199.00
SALE -4.08%
฿ 1,250.00 ฿ 1,199.00
SALE -4.08%
฿ 1,250.00 ฿ 1,199.00
SALE -4.08%
฿ 1,250.00 ฿ 1,199.00
SALE -4.08%
฿ 1,250.00 ฿ 1,199.00
SALE -4.08%
฿ 1,250.00 ฿ 1,199.00
SALE -4.08%
  สินค้าแต้มสะสมที่ได้ครั้งนี้